JuristKongress 2012 logo Se info og meld deg på grønt fagspor! Se info og meld deg på lilla fagspor! Se info og meld deg på blått fagspor! Se info og meld deg på rødt fagspor!
Se fullt program Tid og sted, tog- og busstider, overnattingsmuligheter. Presentasjoner av forelesere og underholdere. Se info og meld deg på morgenseminarene!
Dager igjen: 58   Besøkstall: 37598 DEN STØRSTE FAGLIGE ARENAEN FOR JURISTER!
       
JURISTKONGRESS 2014
 
TEMA: Mulighetenes Arena
TID: 20. - 21. november 2014
STED: Thon Hotell Arena, Lillestrøm
   
Gå til JuristforbundetGå til Juristenes Utdanningssenter

SIVILOMBUDSMANNEN KOMMER!
10.09.2014
Ny Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kommer på JuristKongress 2014.
Han deltar i paneldebatt på det lilla fagsporet "Grunnlov & Ytringsfrihet"


Les mer
ER FORVALTNINGEN MER POLITISK STYRT?
10.09.2014
Sosiolog og seniorforsker Cathrine Holst, fra Arena Center for European Studies, og redaktør i Nytt Norsk tidsskrift, er en av foreleserne på det lilla fagsporet "Grunnlov og ytringsfrihet".

Les mer
   
MØT KRISTIN MONSTAD LUND
05.09.2014
Ansvarlig redaktør i Drammens Tidende; Kristin Monstad Lund, har sagt ja til å holde foredrag for det lilla fagsporet: Grunnlov & Ytringsfrihet

Les mer
 
400 NÅ!
05.09.2014
Påmeldingene strømmer daglig inn. Få med deg årets største arrangement for jurister i Norge.

Meld deg på ett av de 4 fagsporene og ett av de 6 morgenseminarene.


Les mer
 
  Se flere saker  

Gå til Sandnes Media