JuristKongress 2012 logo Se info og meld deg på grønt fagspor! Se info og meld deg på lilla fagspor! Se info og meld deg på blått fagspor! Se info og meld deg på rødt fagspor!
Se fullt program Tid og sted, tog- og busstider, overnattingsmuligheter. Presentasjoner av forelesere og underholdere. Se info og meld deg på morgenseminarene!
Dager igjen: 49   Besøkstall: 38171 DEN STØRSTE FAGLIGE ARENAEN FOR JURISTER!
       
JURISTKONGRESS 2014
 
TEMA: Mulighetenes Arena
TID: 20. - 21. november 2014
STED: Thon Hotell Arena, Lillestrøm
   
Gå til JuristforbundetGå til Juristenes Utdanningssenter

HVORDAN MELDE SEG PÅ?
25.09.2014
JuristKongress 2014 er delt inn i 4 fagspor. Noe av tiden vil alle være samlet i plenum, men store deler av programmet vil foregå adskilt i hvert fagspor. Nytt av året er at vi også tilbyr morgenseminarer fredags morgen.


Les mer
JOINT VENTURES?
25.09.2014
I det røde fagsporet "Kontrakter & tvisteløsning" blir det satt fokus på joint ventures.
Advokat Herman Bondeson fra Haavind foreleser.


Les mer
   
KONGRESSFEST KONFERANSIEREN ER KLAR!
22.09.2014
Vi har den glede av å presentere Elisabeth "Bettan" Andreassen, som konferansier på KongressFest 2014. Hun er en norsk svensk artist som kommer fra Sunnmøre og oppvekst i Göteborgs skjærgård


Les mer
 
SIVILOMBUDSMANNEN KOMMER!
10.09.2014
Ny Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kommer på JuristKongress 2014.
Han deltar i paneldebatt på det lilla fagsporet "Grunnlov & Ytringsfrihet"


Les mer
 
  Se flere saker  

Gå til Sandnes Media